Alltid like spennende med et nytt korpsår, med nye musikanter alle muligheter foran oss:) Vi har tatt i mot ca 20 nye aspiranter og gleder oss til å følge utviklingen! De aller fleste fra de 2 andre korpsene våre stilte opp igjen etter ferien:) Nytt av året er også ny hjemmeside og nytt informasjonssystet. Vi regner med litt innkjøringsutfordringer, men håper dere som er innom den eksterne hjemmesiden vår og alle foreldre som må logge seg på medlemssidene vil bli fornøyd når alt er på plass:)