Det koster å drive korps. I tillegg til vår trofaste sponsor Kiwi Ridabu har vi år fått støtte av Obos-stiftelsen for å gjennomføre seminar. Vi har også fått tilskudd til notestativ fra Gjensidige stiftelsen gjennom følgende tiltak:

http://sparebankstiftelsenhedmark.no/?fbclid=IwAR3eAd3IQfSozOCVTRrz5EBor_IQELLAYh8_TmODhj8LLLObzTLrPKFBl_A

Vi takker for støtten og vi ønsker alle våre medlemmer, foresatte, foreldre, bidragsytere, sponsorer, og supportere en riktig god jul og anbefaler dere selvsagt å ta julehandelen på Kiwi Ridabu!


www.obos.no