Program 17. mai for VANG SKOLEKORPS


0930    Spilling utenfor Finsal


11.00    Vi spiller som nr. 7 i toget (bak Ridabu skole og foran Presterud skole).


Vi ønsker alle en fin 17. mai!!

Hovedkorps og juniorkorps har hatt helgeseminar på Eina og aspirantenes har hatt seminar på Ridabu tur.  Konserten nærmer seg og 61 stolte musikanter er straks klare!


Vang skolekorps inviterer til stor Vårkonsert søndag 17. mars kl 18.00.

Sted: Filadelfia Hamar, Storsalen, Seminargata 31, Hamar.

Tema for årets store konsert er filmmusikk. Her vil dere få høre aspirantkorpset, juniorkorpset og hovedkorpset boltre seg med morsom filmmusikk, sang og kanskje litt dans. Hvem vet? Møt opp så får du se. 


Billetter voksne kr. 100,- selges ved inngangen, kontant eller Vipps. Barn under 18 år gratis inngang.

Be gjerne med familie, venner og kjente til en flott musikalsk opplevelse hvor alle våre små og store musikere får vise frem det de har øvd på gjennom vinteren.  Vi gleder oss. :) 

Velkommen til en underholdende kveld i god korpsånd!


Vi har mange små og store oppgaver og mange engasjerte foreldre i Vang skolekorps. Mange fortsetter, men noen gir seg. 
Vi trenger derfor noen nye i styret og i ulike komiteer. 
Har du lyst til å bidra? Ta kontakt med leder i valgkomitèen 
Mona Andersen, knarnset@bbnett.no, eller på tlf 91871008.Nå er det aspirantenes tur til å ha seminar !  

Det blir lørdag den 9.mars fra kl 10 – ca. 14.  Vi møtes på Ridabu skole. 

 

Vi øver på de ulike stemmene og for å få til godt samspill på Vårkonserten 17. mars. 

Program:

·       Kl 10.00    Oppmøte Ridabu skole

   Ta med instrument, noter, notestativ og vannflaske/drikkeflaske 

·       Kl 10.15    Gruppespill med instruktører 

·       11.00        Pause

·       Kl 11.30    Gruppespill    med instruktører

·       12.00        Pause

·       12.15         Fellesøvelse

·       12.45         Pizzasnurrer og kake til dessert ( husk å si fra om ev.allergier)

·       13.30         Forberede minikonsert og servering til publikum

·       Kl 13.45     Minikonsert for foreldre/besteforeldre og evt andre interesserte

                  Servering av kaffe/kake til konserten

 

Vi trenger litt hjelp av noen foreldre underveis i seminaret og til å følge med litt ekstra i pausene, og også noen til å bidra med baking av pizzasnurrer.  

Har du tid og lyst til å bake eller være tilstede? Meld fra til Berit Johnsen,

Representanter fra styret stiller med kaffe og kake til konserten.

 

Velkommen til en sosial og musikalsk formiddag!

 

Hilsen

Marianne Odnes, dirigent og Berit Johnsen, korpsleder

Kontaktinfo Berit: mob.nr: 98126635 , mail: berit.johnsen@hamar.kommune.no                                         

Innkalling til årsmøte  
Vang Skolekorps

 


Dato:       Mandag 11.mars 2019
Tid:          Kl. 18.15
Sted:       Personalrommet, Ridabu skole


Saker:

1.    Konstituering

·       Åpning

·       Godkjenning av innkalling

·       Godkjenning av dagsorden/saksliste

·       Valg av møteleder

·       Valg av møtesekretær

·       Valg av to protokollunderskrivere

2.    Godkjenning av årsmelding

3.    Godkjenning av avsluttet og revidert regnskap

4.    Saker fremmet av korpsstyret

5.    Saker fremmet av korpsmedlemmene

6.    Plan og budsjett

7.    Valg

Saker til årsmøtet

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes til styret i Vang Skolekorps v/Are Solstad, are.solstad@gmail.com  senest 2 uker før årsmøtet.

Frasigelse av verv

Frasigelser av verv meldes til valgkomitèen v/ Mona Andersen, knarnset@bbnett.no, eller på tlf 91871008 senest 4 uker før årsmøtet.

 

Enkel bevertning.
Velkommen!

Styret i Vang Skolekorps